Museu Contingut general

From Catedral de Mallorca - WikiMedia
Jump to: navigation, search
Other languages:
català • ‎español

Contingut general

A la Sala Capitular Gòtica s'exposa la col·lecció de pintura
La Sala Capitular Barroca conté la col·lecció d'orfebreria

El Museu Capitular està format per importants col·leccions:

  1. La col·lecció de pintura
  2. La col·lecció d'arts sumptuàries
  3. La col·lecció d'escultura
  4. La col·lecció d'orfebreria


Col·lecció de pintura

La col·lecció de pintura del Museu Capitular es troba exposada a la Sala Capitular Gòtica. Es tracta d'un conjunt d'obres pictòriques d'estil gòtic, que constitueixen una mostra representativa del llarg procés evolutiu de les diverses escoles i estils de la pintura gòtica mallorquina, condicionats pels esdeveniments polítics i pel desenvolupament econòmic de l'illa. La major part d'aquestes pintures ocupaven durant els segles XIV i XV les capelles de la Catedral, fins que progressivament es decidiren substituïr-les per d'altres. D'entre les obres que integren aquest conjunt, cal destacar el retaule de Santa Eulàlia, la taula de Sant Sebastià i el retaule de Sant Mateu i Sant Francesc.

Accedir a la col·leccióCol·lecció d'arts sumptuàries

Aquesta col·lecció es troba ubicada dins l'antiga Sagristia dels Vermells i està formada per quatre peces: l'arqueta eucarística, l'arqueta sículo-aràbiga, els rimmonims i la custòdia major. En general, es tracta de peces de diversa procedència, material, estil i ús, però en la seva majoria són testimoni del servei de l'Art al culte cristià.

Accedir a la col·leccióCol·lecció d'escultura

L'escultura també és present al Museu Capitular i està distribuïda a la primera sala -Sagristia dels Vermells- i a la segona sala - Sala Capitular Gòtica-. Totes aquestes peces estan inscrites dins l'estil gòtic, la majoria de les quals estan datades en el segle XV. D'entre totes elles, destaca Nostra Dona de la Seu, l'escultura original de Guillem Sagrera que estava al trencallum del Portal del Mirador. També és important la sepultura del bisbe Gil Sánchez Muñoz, col·locada enmig de la Sala Capitular Gòtica i realitzada en marbre vermell.

Accedir a la col·leccióCol·lecció d'orfebreria

La Sala Capitular Barroca conté actualment la col·lecció d'orfebreria, constituïda per diversos objectes -estàtues, calzes, reliquiaris, etc.- de diferent autor, material, utilitat, etc. Pràcticament tots són de la mateixa època, concretament dels segles XVII i XVIII, i per tant, s'adscriuen a l'estil barroc. No obstant això, trobem una obra molt peculiar i que és anterior cronològicament: el reliquiari de la Columna o les Veròniques de Jesucrist i Maria (mitjans del segle XV). Una altra obra que cal esmentar és el reliquiari de la Veracreu (1745), ubicat dins la capelleta situada al fons de la sala.

Accedir a la col·lecció